Grafisk form och visuell profil
Jag arbetar med hela designresan från workshops tillsammans med dej och medarbetare för att få fram din kommunikativa plattform, till att skapa unik visuell profil med logotyp, färger, bildspråk, illustration, grafiska element och varumärkesstärkande inredning.